Neseďte ve třídě.

Týden učení v přírodě vydá za půl roku ve školních lavicích.

EKOPOBYTY PRO ŠKOLY

Od pondělí do pátku na Skautské základně Mentaurov nad Litoměřicemi. Týden intenzivního bádání v přírodě Českého středohoří, skvělý teambuilding pro třídu a inspirace pro učitele.

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

Jak motivovat děti ve škole. Jak propojit výuku se světem venku. Jak učit opravdu efektivně. Jak spojovat předměty do bloků. Jak učit děti spolupracovat. Jak nevyhořet.

MENTAUROVSKÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Výuková a komunitní zahrada právě vzniká na Mentaurově, jen 3 km nad Litoměřicemi a hledá lidi, kteří na ni občas zajdou.

Lesní akademie Mentaurov vznikla jako zapsaný ústav (z.ú.) 1. března 2024.
Sídlí na Skautské základně Mentaurov v Českém středohoří.

Účelem Ústavu je:

 1. Výchova, vzdělávání a osvěta pro děti, mládež a dospělé a pedagogický výzkum
  zejména v oblasti
  – environmentální výchovy a vzdělávání k udržitelnému rozvoji
  – vzdělávání učitelů
  – školního vzdělávání
  – sociální pedagogiky
 2. Ochrana životního prostředí
 3. Podpora regionálního rozvoje v Ústeckém kraji

Zakladatelem a ředitelem akademie je Mgr. Jan Kotěra.

Členy správní rady jsou Mgr. Bc. Martina Smejkalová, Ing. Petra Sýkorová, Mgr. Ing. Miloslav Kolenatý, Tomáš Brabec, DiS. a Mgr. Jan Táborský.

Revizorem je Jan Mesl.

Vyberte si z našich ekopobytů

STÍNKA TÝNKA V LESE A NA ZAHRADĚ

Program pro teplejší měsíce plný bádání v mentaurovských lesích. Zkoumáme životní cyklus stromů, zaměřujeme se na koloběh živin a hledáme půdní živočichy, kteří s ním pomáhají. Potom přesuneme lopatky, krabičkové lupy a určovací klíče na Číst více…

JÍDLO S NÍZKOU EKOSTOPOU

Na Mentaurově i láska k přírodě prochází žaludkem! Vaříme pokud možno z místních zdrojů a snažíme se nakupovat u farmářů v okolí. Ve všech našich programech si děti můžou vyzkoušet přípravu nějakého jídla a práci Číst více…

POSVIŤME SI NA KLIMA

Pro všechny od 6. třídy výš nabízíme také program, který účastníky uvede do problematiky změny klimatu, seznámí je s nejnovějšími poznatky a nabídne řešení na úrovni jednotlivce, domácnosti či školy. V programu klademe velký důraz Číst více…

Kontakt

Lesní akademie Mentaurov, z.ú.

Lesní akademie Mentaurov, z.ú.

Mlýnská 225/2, Litoměřice, 412 01
IČO: 21302430
Bank.spojení: 335283022/0300 (ČSOB)

Ozvěte se

akademie@mentaurov.cz